Општи услови за коришћење

ОБСИ УСЛОВИЈА ЗА ПОЛЗВАНЕ на бранд-ок.цом
 
ПРЕДМЕТ
 
Овај документ представља општи услови или услове за бренд-ок.цом, који уређује правила за бренд-ок.цом, укључујући и укључивање у договор за купопродају са трговцем овог електронског магазина.
 
2.  ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ПЛАТФОРМАМА бранд-ок.цом
 
2.1. „СИЛ“ ООД е дружество съИИ адрес на управление гр. Варна 9000, Рајон Одесос, ул. „Сава Доброплодни“ 19, , с ЕИК 148133869.
 
 
 
 
2.2. „СИИЛ“ ООД администрира магазин Бранд ОК'зион, както и електронскаа магазин , под формата на сајту бранд-ок.цом.
 
За краткост по-долу се бъде названо „бранд-ок.цом“ или „Бранд ОК'зион“
 
 
 
 
2.3. Можете да се повежете на овој адреси на горе, на телефону +359 886 023024 или на и-мејл адреси инфо@бранд-ок.цом . Телефоните за връзка са платени. Таксите зависат от Вашиат тарифен план.
 
 
3.  ДЕФИНИЦИИ
 
3.1. Клиент – свако физичко лице на или изнад 18 г, јуридичко лице или друго правно образование, което одговара на едно или више од следећих услова:
 
3.1.1. пружа доступност до Сънитенодържана комуникациона средства, и од  (по електронски пут, телефон и т.н.) или по договору за употребу с  које је објављено и на Акаунт;
 
3.1.2. Регистрован је на бранд-ок.цом и који се завршава процесом креирања Акаунт-а и да се договоре у вези са дефиницијом клаузула у секцији Општи услови у бранд-ок.цом;
 
3.1.3. Следи на свој налог у бранд-ок.цом, прави поруџбину и закључи договор за купопродају од разграничења преко бранд-ок.цом за електронску трговину с Бранд ОК'зион .
 
3.2   Продавач – Бренд ОК'зион, нудис сткоки или услуге у бранд-ок.цом.
 
3.3. Сајт – електронскаа магазин, хостван на веб адресу бранд-ок.цом.
 
3.4. Акаунт – раздел бранд-ок.цом, формиран од имејл адресе и пароле, омогућава Купувача да пошаље којто Поръчка и кој съдържа информациа за Клиента и историа на некои от дејствиата на бранд-ок.цом (Поръчки, порески фактури и др. ). Клиентът е отговорен целата информациа, въведена в Акаунта, да е варна, потпуна и актуална.
 
3.5. Поръчка – електронски документ, представља комуникациону форму између Бранд ОК'зион  и Клијента, преко ког Клијента заавава на Продавача, преко бранд-ок.цом, жеља да се купи на Стоки или Услуги.
 
3.6. Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, находасие се в бранд-ок.цом, вклучаусие продукти и услуги, спомена в Поръчката, които се предостават от Продавача в резултат на склучен договор.
 
3.7. Кампања – свака рекламна порука, која се популаризује на бранд-ок.цом, или одређивање Стоки и/или Услуге, које се нуде у ограниченим карактеристикама, осим ако се у продајном поруци изричито не упућују обрнуто, у одређеном временском периоду, упућеном од продавача .
 
3.8. Договор – представља разлучивост договора између Продавача и Клијента за купопродају на Стоки и/или Услуге преко бранд-ок.цом, основа на и неразделна част од којто са настоасите општи услови за коришћење на бранд-ок.цом .
 
3.9. Съдържание:
 
цела информација у бранд-ок.цом, која је доступна преко интернета и употребе уређаја, има везу са Интернетом;
садржај на сваку поруку од стране клијента ка и / или Продавача, послано путем електронских средстава и/или било каквих других доступних комуникационих средстава;
всакаква информациа, доставка, по всаки начини, от страна на служител/сътрудник на и/или друг Продавач на Клиента преко електронни или други средства за емитовање и от разстоание;
информации на Платформата, състоание со Стоките и/или Услуги и/или приложени тарифи от Продавача в одређеном периоду от време;
данни относно Продавач на Платформата.
 
3.10. Трговински извештаји – сваки вид порука, послат путем електронских комуникационих канала (као електронска пошта, СМС, пуш на мобилном уређају / веб пуш и т.н.), који садрже општу и тематску информацију, информације о сличним или одговарајућим производима за куповину, информације у вези са понуде или промоције, информације у вези са подацима и услугама, додане у секцији „Акаунт/ Моја количка” или у секцији „Акаунт”, као што је и други трговачки извештаји као тржишни и потрошачки истраживања.
 
3.11. Трансакција – дејство од стране на поправку на плату од Купуивача сума у ​​резултату на разваљање, прекратавање, отказ или неискључивање на договору за куповину преко бранд-ок.цом, индиректно по методи плаћања ( При потреби од враћања на суму плате с
карта. Сумата се бъде възстановена само по картата, с коато е платино.)
 
3.12. Спецификации – всички и/или описании на Стоките и Услуги, така како се то и описание им.
 
3.13. Отговор – писмена информациа, коато е предадена на Клиента, којто е задал въпрос в бранд-ок.цом.
 
3.14. „Пласане“ – на бранд-ок.цом Клијенти могу да изврше плаћање путем дебитне или кредитне карте онлајн. Пласане чрез наложе
 
4.  ОБСИ ПОЛОЖЕНИА
4.1. Обсите условиа на Бранд ОК'зион обвързват всички клиенти на бранд-ок.цом.
4.2. Све што се користи на Платформа означава, ви сте (а) се упознали са општим условима за вас и (б) сте се сложили да безусловно спазвате.
4.3. Бранд ОК'зион си задржао право да актуализира и промени Општите услови на бранд-ок.цом периодично, за да се врати било какве промене на начин, по коме Сајта функционише и услови или било какве промене на законским захтевима. Документът може да се противпостави на Клиентите от момента, в којто е публикуван на бранд-ок.цом. У случају да таква промена ние још публикува ме на бранд-ок.цом измењена верзија на Документа, поради което Ви молим периодично да проверавате садржај у овом документу. Всака сделка през Платформата се прилага обсите услови, кои су били в сила до момента на вклучение на договора от разстоание между Клиента и Продавача.
4.4. Ако неко од пријашњих производа настоји да наведе опште услове за коришћење на бранд-ок.цом, биће приказано неистинито или неприкладно, независно од разлога за ово, то је нереализовано или неприхватљиво на осталима.
4.5. Бренд ОК'зион полагат напорна труда, за подршку прецизности информација, представљен у Платформи. Ипак, могуће је да су могуће техничке грешке при покретању ове информације, еМАГ уточњава, че слике имају илустрације и наочаре на производу, одговарајуће достављене производе да се разликују од слика.
4.6. Могуће је, због ограниченог пространства и следоватне структуре на информации, описаниите на продуктите и понеки непун. Ипак, от Бранд ОК'зион се трудим да предоставим нај-подходну и важну информацију.
4.7. Всички стоки, вклучаусие тези в промоциа/намаление, се продават и доставлат до изчерпване на количества дори това да не е изрочно регистровано в бранд-ок.цом.
4.8. бранд-ок.цом може да съдържа линкове към други сајтови. Бренд ОК'зион не носи одговорност за политику везаности за вишеструке изворе који се не администрирају, као и за друге информације, који се налазе у њима.
 
5.  СКЛУЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1. Клиентът заававато си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформа като направи Поръчка по електронът път или по телефон и коато се желание се регистрира от сам себе или от служител на Бранд ОК'зион от негово име.
5.2. Бранд ОК'зион се изпрати упозорење до Клијента за регистрацију на Поръчката в систем, което нама смисъла на приемане, потврда или поемане на ангажимент за приложение. Ово обавештење Бренд ОК'зион прави по електронски пут (имејл) или по телефону.
5.3. Зато Продавачът има право да не доставе част или сви Стоки или да не допуне част или все Услуги от Поръчката по различити объекти причини, вклучително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. Сви случајеви Бранд ОК'зион су упознати за овог клијента преко е-поште или преко телефона. При това положение единственната отговорност на Продавача е да се врнете евентуално добијената предходно цена на Стоката или Услуга.
5.4. Договор за купко-продају на раздаљину Продавача и Клијента се смишља да се закључи између момента добијања од стране клијента на електронску поруку која ми пошаље и/или преко СМС-а, послата ми на телефон, Стоката од Поручката је готова за слање или Услуга може да бъде държава. Ова съобсение съдържа информационное, че клиентът дополнительно се бъде информиран от куриер за точните податоци на дсотавка.
5.5. Договорът за покупко-продажба, склучен между Клијента и Продавача, се состоје от настоасих општих услова и евентуални допунки договора между Продавача и Клиента.
 
6.  ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЈН ПРОДАЖБА
6.1. Достъпът до бранд-ок.цом с цел регистрациа на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2. Бранд ОК'з је запзвао право на своје увиде да ограничи приступ на Клиент до реализације на Поручку и/или до неких могућих метода плаћања, ако Клијент злоупотребљава право на какав је то начин и да је начин и то у ушрби на Бранд ОК' зион или трето лице. Ово право на клијента је да се користи у одељењу „Връзки са клијентима“ на Бранд ОК'зион, да бисте били обавештени о разлозима, који се могу применити на горе наведене мере. У овим случајевима Бранд ОК'зион не носи одговорност за евентуалне вредности, који Клијент је претеран или може да претрпи у следећем дејству.
6.3. Клијент има право да објави мнења о Стоки и/или Услуге, као и да се повеже са Бранд ОК'зион на овој адреси у разделу „контакти” на бранд-ок.цом. Мнења или извештаји, који садрже неконтролисане речи или неприкладан речник, биће преузети од бранд-ок.цом .
6.4. Комуникација са Продавача може да се смести преко директне везе или на адреси Платформата у разделу „Контакт“.
 
6.5. Бранд ОК'зион може да објави рекламну или промотивну информацију за Стоките и/или Услуге и/или за предлагање од његових промоција на бранд-ок.цом, за одређени период од времена.
6.6. Всички цени на Стоките/или Услуги на бранд-ок.цом су крајни, објављени су у лева (БГН) са укљученим ДДС и свим осталим захтевима по закону данци или такси.
6.7. У случају онлајн плаћања или плаћања по банковном путу, Продавач не носи какву то и да је одговорност за то и да је трошак у вези са такси, комисионним или другим додатним плаћањима, који се постављају од Клиента или његове банке поводом саме трансакције, и в случае на обмен на валута, приложени от банката, издаване на картата на клиента в случај, в които валутата се разликује от БГН. Зато Бранд ОК'зион препоручује својим клијентима да исправи своју банку за евентуалне додатне таксе, што би могло да буде начитано при он-лине плаћању или плаћању преко банке.
 
6.8. При избору од Клијента начин плаћања по извршеној поруџбини: „плаћања при испоруци“ (омогућено је и обознавано као „наложено плаћање“ или други вид позволен законски начин плаћања при испоруци на поруџбину по договору, искључено онлајн / од слободног приступа), приман од Бранд ОК'зион,  Бранд ОК'зионнарачунава се за сваку засебну пријаву поруџбине са таквим начином плаћања такса за обраду на такав вид плаћања, са целом покривањем трошкова за обраду плаћања при испоруци. Ова такса се израчунава по отношењу на закупки на продукти, предлагани от Бранд ОК'зион. Започето и непосредно пре укључивања на поруџбину, Клијент ће бити обавештен за таксата, која се плаћа за обраду плаћања при испоруци производа, који се нуди од Бранд ОК'зион. Бранд ОК'зион не израчунава такса за плаћања онлајн преко сајта бранд-ок.цом , онлајн са банковне карте или других инструмента плаћања, преко картица, као што и за плаћање услуга, према односу на које се прилаже Регламент (ЕС) № 260/ 2012. на ниском парламенту и на савету од 14. марта 2012. г. за опредељивање техничких и пословних захтева за кредитне преводе и директне обавезе у евро и за измене на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОБ, Л 94/22 од 30. марта 2012. г.).
 
7.  ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
7.1. Съдържание, съгласно определение в главата „Дефиниции“, вклучително, не само логата, различите графичке слике или надписи, търговски символи, динамични символи, текстове и/или мултимедијско съдържание на Платформата, со изклучвателна својства на Бранд ОК'зион.
7.2. Бренд ОК'зион има и чува сва права на интелектуално власништво, везујући се за начин добијања са Платформа, независно да ли сте његови сопствени или преко уговорне лиценце или по каквом и да је други законообразен начин.
7.3. Ништо у склучењима између Бранд ОК'зион и Клијентског договора од слободног приступа нема да се сматра као разрешење од стране Бранд ОК'зион последњег да се копира, дистрибуира, публикује, пружа на трећа лица, мења по каквом и да је начин на који то и да е част од Съдържание, укључујући и само садржај на комерцијалне марке, логата, мултимедијални садржај на бранд-ок.цом или описание на продуктите или услуги, вклучително вклучение на каквото и да било външно за бранд-ок.цом садржај, уклоните на значениа , означавајући право на власништво на Бранд ОК'зион върху съдържание. Клијент нема право и да пребацује, прода, дистрибуира материјале, креира се путем преузимања (копирања), измене или објави на Садржи, осим са изричитој сагласности на Бранд ОК'зион.
7.4. Клијент може да копира, пребацује и/или користи садржање само за личне нетрпежне целине и само у случајевима, који то нису у супротности са предвиђеним у доброј глави овог документа.
7.5. Клијент има право да користи Съдържание за търговски цели или само, ако је добио писмено сагласност на Бранд ОК'зион за ово и само за део од Съдържание, на начин и до степена на ј, както и времените границе, за които договор е дадено изрично. Све што више или различито коришћење у вези са садржавањем сматра се за кршење договора између Бранд ОК'зион и Клијента и за нарушавање права интелектуалне својине на Бранд ОК'зион, који има право да тражи одговорност за Клијента за ово.
7.6. Једноставно слање до Клијента или упућивање на Съдържание или части од њега од стране на Бранд ОК'зион нема да се сматра за сагласност са страном на Бранд ОК'зион да би омогућило Клијента да користи Съдържание или делови од њега за своје цели, различити од личних му је потребно, независно од средства за комуникацију, користећи Бранд ОК'зион.
7.7. Забрањена је свакаква употреба на Съдържание за други цели осим изричито позвоните в настоасите општи услови или в други изрично писмено съгласение, дато от Бранд ОК'зион.
 
8.  ПОРъЧКА
 
8.1. Клиент може да прави Порчке на бранд-ок.цом преко додавања на жељене Стоки и/или Услуге у Моата количка с продукти, следевајте стечениа, указани в бранд-ок.цом, за да заврше и изполните Поръчка.
 
8.2. Всака добавена в Моата количка Стока и/или Услуга може да буде купљена, ако је налична. Добаването на Стока и/или Услуги в Моата количка, без Поръчката да бъде приклучено не води до регистрации на поръчката и аутоматски запажане на Стоката/Услугата.
 
8.3. Клиентът се задължава и отговара за това всички податоци, кои се предостават на Бранд ОК'зион в връзка с Поърката да се верни, полни и точни ка податоци за изпрати на поръчката.
 
8.4. С изпратинето на поръчката Клиентът разрешава на Бранд ОК'зион да се съвърже с него по въвкакъв възможен начин, когато това се налага в връзка с креирана поръчка или склучениа Договор.
 
8.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Поништење на поруџбину није оно што и није одговорно или није потребно на страним странама у вези са својим и одговарајућим правом нема да тражи од другог обезбеђивања за анулирање ј у следећим случајевима:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на трансакцијатата при онлајн плаћање;
• проводне на паричка трансакциа, което да не доведе до постоване на средства по сметка на Продавача при онлајн пласаниа
• Проследите от Клиента дани в бранд-ок.цом са додатни и/или грешни.
 
8.6. Клиентътът възможен си на отказ от договора случен от разстоание в срока, съдържат от поиск Продавач, којто не може да се скрати от законоустановениа. Ово срок почиње да тече од података на склапање Уговора за услуге и од података добијених на купената Стока од Клијента или трећег лица. Клијент може да се повеже у везу са отказом на договору, искључен са разгласа Бранд ОК'зион ТУК или се налази на сајту телефона. Клиент може да врати Стоката(-ите) и да пошаље име на инфо@бранд-ок.цом , више детаља у Условима за враћање.
 
8.7. Продавач се задужује да поврати платената цена по Уговору, искључено је од раздаљине од ког Купавача је отказано у року од 14 (четиринадесет) дана од датума, ко је добио показатељство од Клиента, а последње је повратно стока. Сумата ће бити възстановљена както без това да доведе до доследни следваси разходи за Купувача, като се използва изплатно од Купувача средство при првотној трансакцији.
 
8.8. Продавач има право да изврши поправку на суму у случају отказивања од склопљеног уговора до добијања на продате стоке или дотока на показатељ, који је био послат, у случају, ако не предложите да узмете сам Стоките, което две догађаји наступе по- рано.
 
9.  ПОВЕРИТЕЛНОСТ
9.1. Клијент се слаже, као што даје и своје личне или друге податке на Бранд ОК'зион, он се слаже, што те може да се користи од следећих целина Бранд ОК'зион:
 
подржаване на аккаунт на Клиента, вклучение регистрации на покупки, изработка на поръчани продукти, съдържане на поръчаните услуги, фактуриране, разрешение на спорове с клиенти по повода на њихове Повръки или разглежданиа на исканиата им;
изпрати на Търговски съобсениа, периодични уведомлениа по и-мејл или чрез СМС;
проводне на пазарни истразивања, праћење и наблудение на продажите и клиентското/потребителско понашање.
 
9.2. Клијент се слаже да достави Бранд ОК'зион неограничен по обиму и време је доступан на било каквим материјалима и информацијама, који шаље на Продавача преко бранд-ок.цом, зависи да ли је исправан Поручак и оствари трансакцију преко бранд-ок. цом. Бренд ОК има право да користи, пусти, објави, промени, преда и шири ову информацију или материјале. Клијент изричито се слаже, јер Бранд ОК'зион може слободно да користи и обрађује своје идеје, концепцију или ноу-хауто, кои Клијента ми је предоставио по какав то и да је начин преко или у вези са бранд-ок.цом или дејствима /бездејствита, които Клиентът е осъсесил през или във връзка с бранд-ок.цом. Бранд ОК'зион нема забрана да пази тако добијена информациа като повършен, доколкото това не ми се вменава в съдържание от дејността на закон.
 
9.3. С пружањем својих података на бранд-ок.цом (укључује електронску адресу) Клијент даје изричит си договор с него да се повеже Бранд ОК'зион или трећа лица, који са куририма, Маркетплаце трговцима, партнерима на Бранд ОК'зион и са доставницима на маркетиншке услуге, државне, општинске или неправитељске агенције или друштва из сфере на застраховите или финансијске услуге, када је то предвиђено од конкретног закона, както и других друштава, с които Бранд ОК'зион може да разради опште програме за понуде на Стоките и/ или Услуги на ринке и др.
 
10. ТъРГОВСКИ СъОБСЕНИА
10.1. У овом тренутку, у којтој Клиентът креира налог у Платформи, има могућност да дефинише договор који се добија на Търоговски извештаји.
 
10.2. Клијент може да се одабере од договора, дато на Продавача за намјештање на трговинске извештаје, који отказа може да се изрази за свако време, као да се промени у Акаунта си или се врати са Продавача.
10.3. Отказ за достављени Търговски извештаји не означава аутоматизован отказ од датог договора за скључивање на следећи договор.
10.4. Следите добавено на Стоки или Услуги у следећој секцији у Акаунта:
10.4.1. „Моата количка“, Продавачът се уведомава Купуивача /Потребитела относно:
• Промана на цената на Стоките или Услуги в секции „Моата количка“
• Препоръки за Стоки, који су слични на тези, додани у секцији „Моја количка“
• Наличието на Стоки в секции „Моата количка“
 
10.5. Након куповине на Стока или Услуге, Бранд ОК'зион ће послати на Клијента комерцијални извештаји о:
• Предложења за Стоке или Услуге, препоручени да буду извучени заједно са купљеним Стока или Услугом
 
Клијент може да се отпише по сваком времену добијеном на трговинске извештаје у складу са чл. 10.2 по-горе као кликне на везу за отписивање, објављивање у комерцијалним извештајима, добијање од Бранд ОК'зион или као да се повеже са Бранд ОК'зион за овај цел.
Осим тога, можемо да користимо Ваше податке на тржишту и корисничка истраживања. Не користимо податке, налазимо се у контексту тржишта и корисничка истраживања за рекламне целине. Детаљна информација (особно оцењивање на публикације Ви) може да се налази у контексту одговарајућег истраживања или у месту, где се прави публикација. Ваши одговори на истраживачките за потребители не се изпрати на третите страни, нито се публикува. Може да се врати у односу на податке Ви за пазарна истраживања у свако време бесплатно путем клика на линк за писање, објавите у свакој поруци или се вратите са Бранд ОК'зион.
 
11.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАСАНЕ
 
11.1. Цене за Стоке и Услуге, објављени на бранд-ок.цом , са крајњим делом и укључују ДДС, као и све друге данке и таксе, предвиђене за деловање бугарског закона.
 
11.2. Цена, начин наплате и рок за плаћање при издавању на фактури се налазе у свакој поруци. Поръчки на продукти, предлагани от Бранд ОК'зион на вредност над 1000 лв. нема да може да се плати при доставци, а следује да се претходно плати по банковном путу или преко банковне карте.
 
11.3. Клиентът е длъжен да предостави целата потребна информациа за издаването на фактиката в съответствие с дејността на български закон.
 
11.4. Продавачът се издаде на Клиента фактура за поръчани и достављени Стоки / доставки Услуги въз основа на информациата, от Клиента.
 
11.5. Бранд ОК'зион издава фактура за свако плаћање по Поръчка, преко коато Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на бранд-ок.цом от Бранд ОК'зион. Клијент је спреман да добије такву фактуру преко електронског пута преко имејла.
 
11.6. С цел правилното съставане на фактурата за поръчка, Клиентът/Потребител е дължен непрекидан да актуализира податке в аккаунт си. Тој е длъжен да прегледа информациата, посочена в поръчка, за да се убеди, че та е пълна, варна и точна.
 
 
11.7. Данните за платежне картице на Клијента нема да буде доступан за Бранд ОК'зион, нити ће се складиштити од Бранд ОК'зион, а само од издавача на платежну карту или од другог субјекта, потпуно да пружи услуге за складиштење на идентификационим подацима на карти .
 
 
11.8. У случају, ако у налогу на Клијента запамтите више од једне адресе, достава ће бити послана на ово, који је прилагођен као основан.
 
12.  ДОСТАВКА НА СТОКИ
12.1. Продавач се задужује да поручујете и купујете Стоке сам или преко курирске фирме на адресу, назначену од Купуивача, до ког адресара следи да има лакши приступ до товара аутомобила, или у канцеларију у фирми курира, у зависности од избора на Клијента. У случају да се испоручи до врата Купцу треба да се констатује, до ког продукта следи да ће бити достављени у поље за адресу у електронском формулару на бранд-ок.цом, одређено за ово. У супротном случају, достава ће бити завршена до зграде, назначена као адреса за испоруку, ако је доступна до зграде са товарним аутомобилом.
 
12.2. Продавачът се обезбедува подходасо паковане на Стоките и изпрасане на съпътствасите документи. Ако због неке случајности у праћењу, не садржи неопходно за поручење документа производа, да бисте могли да се повежете са нас ТУК и ми ћемо направити све што је могуће, да бисте могли да обезбедите најбрзо.
 
12.3.
 
Бранд ОК'зион ће обављати доставу на Стоките и пружање на Услуге само на територији у Българиа.
Услови испоруке производа, који се нуде од Бранд ОК'зион, налазе се на страници са информацијама на бренд-ок.цом „Доставка“.
Цената на доставката, когато има таква, се е видна след като желаниа Продукт(-и) се постави в количката.
 
13.  ГАРАНЦИЈЕ
13.1. Продавачът предлага всички стоки на бранд-ок.цом с гаранциа за съответствие на стоката с Договора в съответствие с деловањем на закон. Изклучение правасие категории стоки, които поради естеството не може да има гаранциа.
 
13.2. Купувачът е длъжен да актуализира податке в Акаунта си и да ги преглежда пред свака поръчка, јер като Продавач ће се користити при попуњавању и издавању на гарантни сертификат.
 
13.3. Услови коришћења, манипулације и транспорта на јединствени разпаковани производ се чувају, као што су и упаковани производи од произвођача и користе се са држаним додатцима, ако нисте упућени на другу страницу на страници.
 
13.4. Поправка/ремонт на Стоки ван гарантни рок или у року на овај рок, но при положају, што је забрањено за Продавача да се приложи стоката у складу са Уговором за продају је отпаднало на каквото и да је основање, подлежу плаћању од стране Купуивача и се врши в срок, договорен между странами.
 
14.  ПРЕХВъРЛАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ
14.1. Собственост на Стоките се бъде прехървљена от Продавача с емитуването им на Купувача, после спроводе на пласане от негова страна. Предаването на Стоката се се удостоверава с подписом на Купувача на транспортниа документ, промек от куриера.
 
15. ПИСАНЕ НА РЕВУТА, КОМЕНТАРИ, ВъПРОСИ И ОТГОВОРИ
15.1. Писането на Ревута, Коментари, Питања и Одговори може да се направи од Клијента. Наведене информације могу да се понашају тако, као и негативне и треба да се односе на карактеристике и начин на који се користи у датој Стоки или Услуги.
 
15.2. У моменту регистрације датог Реву/Коментар/Въпрос/Одговор на бранд-ок.цом, Клијент давати на Бранд ОК'зион је неизкључиво, усаглашено, без враћено, територијално неограничено лице и право на Бранд ОК'зион да се користи, игра, мијења , прилагођавање, објављивање, превођење, ширење и приказивање овог садржаја.
 
15.3. Сваки Клиент, у моменту на публикованото на Реву/Коментар/Въпрос/Отговор у овом разделу, задужава се да сапише следећа правила:
 
• да се поставља само на карактеристике и/или начин на употребу на одређеном производу или услуга, избегавајки информације, повезани са аспектима, који могу да се мењају (напр. цена или промотивне понуде);
 
• да користи само български език и да пише на кирилица.
 
• да користим одговарајући изказ, несудържрас обидни изрази или такива, који може да се одлучи за право на треће лице;
 
• да се увери, че введената от него информациа е реалистична, исправна, неподводиса и в съответствие с дејствите закони, спазвајки в това число правата на други лица – напр. ауторска права, права на интелектуалну својину, лиценцирана права или друга права на власништво, рекламна права или право на приватност.
 
• да користи ову услугу само за комуникацију или да добије додатне податке о одређеној роби или услугу бренд-ок.цом без да направи препоруке за друге фирме, које се баве продајом и куповином робе и/или услуга;
 
• да не пружа или захтева, по свим начинима или формама података (дани за, адреса на доставку или местожилство, телефонски бројеви, адреса е-поште, сопствени и/или фамилијска имена, т.н.) или друга информација, која може да да дате. доведе до разкриването на тези личне податке;
 
• да не публикувате информациа и/или дате дате относно УРЛ-те (линкове/връзки) от други сајтове, които развива съсо или сходна търговска дејност като Бранд ОК'зион;
 
• да не региструјете Ревута/Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материале с рекламни характер;
 
• да не користи Реву/Коментари/Упите/Отговори као средство за комуникацију са Продавачима, за то ће се користити подаци за контакт на Продавачи, објављени на Платформату.
 
 
 
 
15.6. Када Клијент обавести, ако нема Реву/Коментара/Послова или Одговора има неадекватан садржај, овај садржај је пажљиво узет у обзир од Бранд ОК'зион, јер би после тога могао да одреди да ли се нарушава услови коришћења на бранд-ок.цом. Публикувајте текстове, снимке или видео записе који се уклањају са платформе само након провере на страни бренда ОК'зион.
 
15.7. У случају, Бранд ОК'зион констатира многократно кршење настојећих Услова за полажење, тако да задржава право да ограничи могућност на Клијента за објављивање Ревута/Коментара/Послова и Одговора.
 
15.8. Относно рекламации и жалбаниа, повежите с купната Стока и/или Услуги, Клиент имат на гостиницу формулар за жалбаниа тук. Сваки Клиент може да направи своју рекламацију и као додатну стандардну формулу за улесњаване вежбање на право на отказ у складу са Законом за заштиту корисника и го изпрати по и-мејл. Формуларът може да копирате от тук:
 
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛАР ЗА УПРАЗНАВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ
 
До ................................................. .......
 
/името на търговца/
 
................................................... ...........
 
/адрес, ЕИК/
 
Свесни уведомавам, че се отказујем от склучениа от мен договор за покупка на следећих стоки/услуги:
 
................................................... ........... /описание на продукта/
 
Стоката е поръчана на ............................
 
Стоката је добијена на ............................
/наведена је дата добијена од корисника/
 
................................................... ................................................... ............................./име на потребитела/
 
гр./с ................................................ ................................................... ......................./адрес на потребитела/
 
........................................................ ......
 
/Подаци/              /подпис на потребитела/
 
16.  ОТГОВОРНОСТ
16.1 Продавач не носи одговорност за оно што и да било претрпани од Клијента вреди, настипъли в резултат на форсмазорни околиш или тактива, които су ван контроле на Продавача.
 
17.  ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Молимо, прегледајте политиката за заштиту на личне податке, коато е част от този документ и можете да видите ТУК.
 
18.  ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
Молимо, прегледајте политике за употребу на бисквитки, коато е част от този документ и можете да видите ТУК.
 
19.  ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОАТЕЛСТВА
19.1. Нито една от страна нама да носи одговорност за неиспуњење на договорене обавезе, ако подобно неизвршење се довезује на форсмазорно обстоание. Форсмазорно обстоание е непредвидимо догађај, ванна контрола на страните, което не може да буде избегнато.
 
19.2. Ако у року од 14 (четирина дана од датума до десет) догађаја, да не буде спрегнута, свака страна има право да буде упознат са другом страном, што ће прекратити уговор без да се обавеже на друга обезбедења за какве и да буду евентуално претпостављени.
 
20.  ПРИЛОЖИМО ПРАВО – УРИСДИКЦИА
Приложимо към държав договор е българското законодавство. Приемајки настојите општи услови, Клијент разбира и слаже се, јер Бранд ОК'зион може да преузме сва своја права и обавезе, поднесе основање на Документа, друго друштво или треће лице, што је део групе фирми на СИИЛ ООД. Евентуални спорови, възникнали между Бранд ОК'зион и Клиенти, се се разреши по съгласие или ако това взаимно ненемогоче, споровете се решава пред компетентно българско содство.