Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на brand-ok.com

 1.  ПРЕДМЕТ

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на brand-ok.com, които уреждат правилата за използването на brand-ok.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

    2.  ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ПЛАТФОРМАТА brand-ok.com

2.1.   „СИИЛ“ ООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, Район Одесос, ул. „Сава Доброплодни“ 19, , с ЕИК 148133869.

 

2.2.   „СИИЛ“ ООД администрира магазин Brand OK'zion, както и електронния магазин , под формата на сайта brand-ok.com.

За краткост по-долу щe бъде наричано "brand-ok.com" или "Brand OK'zion"

 

2.3.   Можете да се свържете с на посочения по-горе адрес, на телефон +359 886 023024 или на и-мейл адрес info@brand-ok.com . Телефоните за връзка са платени. Tаксите зависят от Вашият тарифен план. 

 

    3.  ДЕФИНИЦИИ

3.1.   Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:

3.1.1. получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от  (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с  и което е заявило създаването и използването на Акаунт;

3.1.2. се е регистрирало в brand-ok.com и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в brand-ok.com;

3.1.3. след създаването на свой акаунт в brand-ok.com, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през brand-ok.com за електронна търговия с Brand OK'zion .

3.2   Продавач – Brand OK'zion, предлагащ сткоки или услуги в brand-ok.com.

3.3.  Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса brand-ok.com.

3.4.   Акаунт – раздел brand-ok.com, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация за Клиента и историята на някои от действията му в brand-ok.com (Поръчки, данъчни фактури и др.). Клиентът е отговорен цялата информация, въведена в Акаунта, да е вярна, пълна и актуална.

3.5.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Brand OK'zion  и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през brand-ok.com, желанието си за купуване на Стоки или Услуги.

3.6.   Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, находящи се в brand-ok.com, включително продкти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

3.7.   Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на brand-ok.com, или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.8.   Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през brand-ok.com, въз основа на и неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на brand-ok.com .

3.9.   Съдържание:

 • цялата информация в brand-ok.com, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към и / или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на и/или друг Продавач на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията на Платформата, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
 • данни относно Продавач на Платформата.

3.10.   Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.11.   Транзакция – действието от страна на по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през brand-ok.com, осъществявано по метода на плащане ( При необходимост от връщане на сума платена с
карта. Сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платено.)

3.12.   Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.13. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в brand-ok.com.

3.14.   “Плащане” – в brand-ok.com Клиентите могат да извъшват плащане с дебитна или кредитна карта онлайн. Плащане чрез наложен платеж или чрез системат PayPal или BitPay;

 

    4.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Общите условия на Brand OK'zion обвързват всички Клиенти на brand-ok.com.
4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3. Brand OK'zion си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на brand-ok.com периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите от момента, в който е публикуван на brand-ok.com. В случай на такава промяна ние ще ще публикуваме на brand-ok.com изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Платформата се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Клиента и Продавача.
4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на brand-ok.com се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.5. Brand OK'zion полагат сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, еМАГ уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Brand OK'zion се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в brand-ok.com.
4.8. brand-ok.com може да съдържа линкове към други сайтове. Brand OK'zion не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

    5.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на Brand OK'zion от негово име.
5.2. Brand OK'zion ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Brand OK'zion прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Brand OK'zion уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена. Такова съобщение съдържа уведомлние, че клиентът допълнително ще бъде уведомен от куриер за точната дата на дсотавка. 
5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Клиента. 

    6.  ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
6.1. Достъпът до brand-ok.com с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2. Brand OK'zion си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако Клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на Brand OK'zion или трето лице. При това положение право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Brand OK'zion, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи Brand OK'zion не носи отговорност за евентуалните вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.
6.3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Brand OK'zion на посочените адреси в раздел „контакти” на brand-ok.com. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от brand-ok.com .
6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.

6.5. Brand OK'zion може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него промоции на brand-ok.com, за определен период от време.
6.6. Всички цени на Стоките и/или Услугите на brand-ok.com са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.7. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.  Затова Brand OK'zion препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он лайн плащания или такива чрез банка.

6.8. При избран от Клиента начин на плащане по направена поръчка: „плащане при доставка“ (осъществявано и обозначавано съответно като „наложен платеж“ или всеки друг вид позволен от закона начин на плащане при доставка на поръчка по договор, сключен онлайн / от разстояние), приеман от Brand OK'zion,  Brand OK'zionначислява за всяка отделно заявена поръчка с такъв начин на плащане такса за обработването на такъв вид плащане, с цел покриване на разходи за обработване на плащания при доставка. Тази такса се начислява по отношение на поръчки на продукти, предлагани от Brand OK'zion. При започване и непосредствено преди приключване на поръчката, Клиентът ще бъде уведомен за таксата, която се дължи за обработка на плащане при доставка на продукти, предлагани от Brand OK'zion. Brand OK'zion не начислява такса за плащания онлайн чрез сайта brand-ok.com , онлайн с банкова карта или други платежни инструменти, свързани с карти, както и за платежните услуги, по отношение на които се прилага Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (OB, L 94/22 от 30 март 2012 г.).

    7.  ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
7.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на Brand OK'zion.
7.2. Brand OK'zion има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
7.3. Нищо в сключения между Brand OK'zion и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Brand OK'zion последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на brand-ok.com или описанията на Продуктите или Услугите, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за brand-ok.com съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Brand OK'zion върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Brand OK'zion.
7.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този Документ.
7.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Brand OK'zion за това и само за частта от Съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Brand OK'zion и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Brand OK'zion, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
7.6. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Brand OK'zion няма да се счита за съгласие от страна на Brand OK'zion да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Brand OK'zion.
7.7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Brand OK'zion.

    8.  ПОРЪЧКА

8.1. Клиентът може да прави Поръчки на brand-ok.com чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в Моята количка с продукти, следвайки стъпките, указани в brand-ok.com, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

8.2. Всяка добавена в Моята количка Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в Моята количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

8.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Brand OK'zion във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. 

8.4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Brand OK'zion да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

8.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
• предоставените от Клиента данни в brand-ok.com са непълни и/или грешни.

8.6. Клиентът упражнява правото си на отказ от договора слючен от разстояние в срока, предоставен от съответния Продавач, който не може да е по-кратък от законоустановения. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Клиента или трето лице. Клиентът може да се свърже във връзка с отказа си от договора, сключен от разстояние с Brand OK'zion ТУК или на посочените в Сайта телефони. Клиентът може да върне Стоката(-ите) и като изпрати имеил нa info@brand-ok.com , повече подробности в Условия за връщане

8.7. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача като се използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната трансакция.

8.8. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

    9.  ПОВЕРИТЕЛНОСТ
9.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Brand OK'zion, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от Brand OK'zion:

 • поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им;
 • изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS;
 • осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

9.2. Клиентът се съгласява да предостави на Brand OK'zion неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със brand-ok.com, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през brand-ok.com. Brand OK'zion има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Brand OK'zion може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със brand-ok.com или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със brand-ok.com. Brand OK'zion няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

9.3. С предоставянето на свои данни на brand-ok.com (включително електронен адрес) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Brand OK'zion или трети лица, които са куриери, Marketplace търговци, партньори на Brand OK'zion и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Brand OK'zion може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

10. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ
10.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търоговски съобщения.

10.2. Клиентът може да се откаже си от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в Акаунта си или като се свърже с Продавача.

10.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
10.4. След добавянето на Стоки или Услуги в следната секция в Акаунта:
10.4.1. „Моята количка“, Продавачът ще уведомява Купувача /Потребителя относно:
• Промяна на цената на Стоките или Услугите в секцията „Моята количка“
• Препоръки за Стоки, които са подобни на тези, добавени в секцията „Моята количка“
• Наличието на Стоки в секцията „Моята количка“

10.5. След покупката на Стока или Услуга, Brand OK'zion ще изпрати на Клиента търговски съобщения относно:
• Предложения за Стоки или Услуги, препоръчвани да бъдат използдвани заедно с купената Стока или Услуга

Клиентът може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения съгласно чл. 10.2 по-горе като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от Brand OK'zion или като се свърже с Brand OK'zion за тази цел.
Освен това ние може да използваме Вашите данни за пазарни и потребителски проучвания. Ние не използваме данните, събани в контекста на пазарни и потребителски проучвания за рекламни цели. Детайлна информация (особено относно оценката на публикациите Ви) може да намерите в контекста на съответното проучване или на мястото, където правите публикациите си. Вашите отговори на потребителските проучвания не се изпращат на трети страни, нито се публикуват. Може да възразите срещу използването на данните Ви за пазарни проучвания по всяко време безплатно чрез кликане на линка за отписване, публикуван във всяко съобщение или като се свържете с Brand OK'zion.

11.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

11.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в brand-ok.com , са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

11.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от Brand OK'zion на стойност над 1000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.

11.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

11.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

11.5. Brand OK'zion издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на brand-ok.com от Brand OK'zion. Клиентът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез имейл.

11.6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

 

 

11.7.  Данните за платежните карти на Клиента няма да бъдат достъпни за Brand OK'zion, нито ще бъдат съхранявани от Brand OK'zion, а само от издателя на съответната платежна карта или от друг субект, упълномощен да предоставя услуги за съхранение на идентификационни данни на картата.

 

11.8.  В случай, че в акаунта на Клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

    12.  ДОСТАВКА НА СТОКИ
12.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача, до който адрес следва да има лесен достъп с товарен автомобил, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата Купувачът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на brand-ok.com, определено за това. В противен случай, доставаката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка, ако има достъп до сградата с товарен автомобил.

12.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас ТУК и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

12.3.

 • Brand OK'zion ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.
 • Условията на доставката за продуктите, предлагани от Brand OK'zion се намират на инфо страницата на brand-ok.com „Доставка“.
 • Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания Продукт(-и) се постави в количката.

    13.  ГАРАНЦИИ
13.1. Продавачът предлага всички Стоки на brand-ok.com с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция. 

13.2. Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат.

13.3. Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен, ако не е посочено друго в страницата на Стоката.

13.4. Поправката/ремонтът на Стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

    14.  ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
14.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

    15. ПИСАНЕ НА РЕВЮТА, КОМЕНТАРИ, ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
15.1. Писането на Ревюта, Коментари, Въпроси и Отговори може да се прави от Клиента. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва дасе отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена Стока или Услуга.

15.2. В момента на регистрацията на дадено Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор на brand-ok.com, Клиентите дават на Brand OK'zion един неизключителен, посноянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на Brand OK'zion да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

15.3. Всеки Клиент, в момента на публикуването на Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:

• да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация,свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);

• да използва само български език и да пише на кирилица. 

• да използва подходящ изказ, несъдържращ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;

• да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.

• да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от brand-ok.com без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки и/или услуги;

• да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;

• да не публикува информация и/или датайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като Brand OK'zion;

• да не вписва Ревюта/Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

• да не използва Ревю/Коментари/Въпроси/Отговори като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача, публикувани на Платформата.

 

15.6. Когато Клиент съобщи, че някое Ревю/Коментар/Въпрос или Отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от Brand OK'zion, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на brand-ok.com. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове сe премахват от Платформата само след проверка от страна на Brand OK'zion.

15.7. В случай, че Brand OK'zion констатира многократно нарушение на настоящите Условия за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Клиента да публикува Ревюта/Коментарии/Въпроси и Отговори.

15.8. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената Стока и/или Услуга, Клиентите имат на разположение формуляра за оплаквания тук. Всеки Клиент може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ........................................................

/името на търговеца/

.............................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

............................................................. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ............................

Стоката е получена на ............................ /посочва се датата на получаване от потребителя/

................................................................................................................................./име на потребителя/

гр./с ......................................................................................................................./адрес на потребителя/

....................... .................................

/Дата/              /подпис на потребителя/

    16.  ОТГОВОРНОСТ
16.1 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

    17.  ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите ТУК.

    18.  ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите ТУК.

    19.  ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
19.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

19.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

    20.  ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ
Приложимо към настоящия договор е българското законодателстово. Приемайки настоящите общи условия, Клиентът разбира и се съгласява, че Brand OK'zion може да прехвърли всички свои права и задължения, възникнали на основание на Документа, на друго дружество или трето лице, което е част от фирмената група на СИИЛ ООД. Евентуалните спорове, възникнали между Brand OK'zion и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.