Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на brand-ok.com

 

  1. ПРЕДМЕТ

 

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на brand-ok.com, които уреждат правилата за използването на brand-ok.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

 

  1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ПЛАТФОРМАТА brand-ok.com

2.1.   „СИИЛ“ ООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, р-н „Младост I“, ул. „Сава Доброплодни“ 19, , с ЕИК 148133869.

 

2.2.   „СИИЛ“ ООД администрира електронния магазин , под формата на сайта brand-ok.com. „СИИЛ“ ООД щe бъде наричано за краткост по-долу

 

2.3.   Можете да се свържете с на посочения по-горе адрес, на телефон +359 886 023024 или на и-мейл адрес info@brand-ok.com . Телефоните за връзка са платени. Tаксите зависят от Вашият тарифен план. 

 

3.ДЕФИНИЦИИ

3.1.   Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:

3.1.1. получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от  (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с  и което е заявило създаването и използването на Акаунт;

3.1.2. се е регистрирало в brand-ok.com и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в brand-ok.com;

 

3.1.3. след създаването на свой акаунт в brand-ok.com, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през brand-ok.com за електронна търговия с .

3.2   Продавач – , предлагащ сткоки или услуги brand-ok.com.

3.3. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса brand-ok.com.

3.4.   Акаунт – раздел brand-ok.com, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация за Клиента и историята на някои от действията му в brand-ok.com (Поръчки, данъчни фактури и др.). Клиентът е отговорен цялата информация, въведена в Акаунта, да е вярна, пълна и актуална.

3.5.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между  и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през brand-ok.com, желанието си за купуване на Стоки или Услуги.

3.6.   Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, находящи се в brand-ok.com, включително продкти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

3.7.   Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на brand-ok.com, или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.8.   Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през brand-ok.com, въз основа на и неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на brand-ok.com („Документа“).

3.9.   Съдържание:

  • цялата информация в brand-ok.com, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
  • съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към и / или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
  • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на и/или друг Продавач на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
  • информацията на Платформата, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
  • данни относно Продавач на Платформата.

3.10.   Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

 

3.11.   Транзакция – действието от страна на по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през brand-ok.com, осъществявано единствено по банков път.

3.12.   Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.13. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в brand-ok.com.

3.14.   “Плащане” –плащане за мобилни устройства с операционни системи Android и iOS и за сайта brand-ok.com, представляваща система за плащане, която е интегрирана в мобилното приложение на brand-ok.com и Сайта brand-ok.com, и е достъпна за Клиентите, чрез която те могат да извъшват плащане с дебитна или кредитна карта онлайн;